The Voice India Kids Nishtha Sharma and Ayat Shaikh sings for Paramavatar Shri Krishna